CeLDiR Centrum Leczenia Dziecka i Rodziny

Adres:

"Celdir" ul. Panewnicka 272B/2, 40-773 Katowice

Dr n. med. Monika Dzierżak-Mietła

Poradnia Hematologiczna
specjalista chorób wewnętrznych
specjalista hematologii

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista hematologii, w trakcie szkolenia z zakresu transplantologii klinicznej.

W 2004 roku ukończyła studia medyczne na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
W 2013 roku zdała egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych i uzyskała tytuł doktora nauk medycznych.
W 2016 roku zdała egzamin specjalizacyjny z hematologii.
Od 2020 roku rozpoczęła szkolenie z zakresu transplantologii klinicznej.

Pani doktor ma 14-letni staż pracy na oddziałach klinicznych hematologii i transplantacji szpiku.
Jest współautorką licznych publikacji i doniesień zjazdowych.