CeLDiR Centrum Leczenia Dziecka i Rodziny

Adres:

"Celdir" ul. Panewnicka 272B/2, 40-773 Katowice

Profesor Szymon Skoczyński

Poradnia Pneumonologiczna
specjalista chorób wewnętrznych
specjalista chorób płuc

Profesor Szymon Skoczyński adiunkt Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej. Dyplom lekarza otrzymał w 2004 roku, w 2011 roku zdał egzamin z zakresu chorób wewnętrznych, a w 2014 roku uzyskał specjalizację z chorób płuc z najlepszym wynikiem w czasie sesji w Polsce. W 2010 roku obronił rozprawę doktorską.

Główne zainteresowania zawodowe to duszność i niewydolność oddychania w chorobach układu oddechowego, ze szczególnym uwzględnieniem nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w leczeniu niewydolności oddychania oraz wykorzystanie technik małoinwazyjnych takich jak: bronchofiberoskopia i ultrasonografia klatki piersiowej w diagnostyce chorób układu oddechowego ze szczególnym uwzględnieniem raka płuca.

Od wielu lat zajmuje się leczeniem zespołu obturacyjnego bezdechu we śnie. Jest współautorem polskich wytycznych zastosowania ultrasonografii płucnej w chorobach wewnętrznych oraz wytycznych leczenie niewydolności oddychania w przebiegu choroby COVID-19.

Dorobek naukowy to: 45 prac pełnotekstowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych, autorstwo 3 wzorów patentowych urządzeń medycznych oraz liczne prezentacje na polskich i międzynarodowych kongresach naukowych.

Dorobek edukacyjny to autorstwo 5 rozdziałów w zagranicznych podręcznikach medycznych, 1 rozdziału w podręczniku polskim. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc i European Respiratory Society, w którym w latach 2016-2019 był Polskim Delegatem Narodowym. Uczestnikiem i wykładowcą na wielu zjazdach i kongresach medycznych.