CeLDiR Centrum Leczenia Dziecka i Rodziny

Adres:

"Celdir" ul. Panewnicka 272B/2, 40-773 Katowice

Lekarz Łukasz Braszczok

Poradnia Torakochirurgiczna
specjalista chirurgii klatki piersiowej

Lekarz Łukasz Braszczok

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W 2016r. uzyskał tytuł specjalisty Chirurgii Ogólnej, a w 2021r. tytuł specjalisty Chirurgii Klatki Piersiowej. Obecnie zatrudniony na Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej w Zabrzu, gdzie oprócz diagnostyki i leczenia operacyjnego, prowadzi działalność dydaktyczną jako pracownik Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego.
Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas odbywania krajowych jak i zagranicznych kursów i staży.

Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach i sympozjach oraz warsztatach i kursach z zakresu torakochirurgii małoinwazyjnej (tzw. VATS) oraz badań endoskopowych (m. in. EBUS). Jest autorem licznych publikacji naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, Polskiej Grupy Raka Płuca oraz IASLC (International Association for the Study of Lung Cancer). Szczególne zainteresowania to diagnostyka endoskopowa chorób płuc i klatki piersiowej oraz zabiegi małoinwazyjne w zakresie klatki piersiowej (wideotorakoskopie).
W ramach poradni chirurgii klatki piersiowej (torakochirurgicznej) zapewnia konsultacje i porady w zakresie diagnostyki i leczenia chirurgicznego chorób płuc i klatki piersiowej. Proponuje konsultacje w
przypadkach:
- nieprawidłowego obrazu RTG lub TK klatki piersiowej
- guzów płuc, opłucnej, śródpiersia, ściany klatki piersiowej (diagnostyka, kwalifikacja do leczenia
operacyjnego)
- nowotworu złośliwego płuca (kwalifikacja do leczenia radykalnego lub paliatywnego)
- samoistnej odmy opłucnowej
- chorób śródmiąższowych płuc / zmian rozsianych w płucach
- płynu w jamie opłucnej (diagnostyka, leczenie)
- przerzutów do płuc
- powiększonych węzłów chłonnych śródpiersia (diagnostyka)
- przepukliny przeponowej
Diagnostyka i leczenie prowadzone są ze szczególnym uwzględnieniem metod małoinwazyjnych - bronchofiberoskopia, biopsja guzów płuc, EBUS-TBNA, mediastinoskopia, wideotorakoskopia (w tym technika Uniportal).
Na konsultację należy wziąć ze sobą płytkę CD z TK lub RTG klatki piersiowej.