CeLDiR Centrum Leczenia Dziecka i Rodziny

Adres:

"Celdir" ul. Panewnicka 272B/2, 40-773 Katowice

Zakres usług Poradni Pneumonologicznej

  • Badanie pneumonologiczne wraz z oceną dostarczonej dokumentacji
  • Spirometria, spirometria z próbą odwracalności po salbutamolu
  • Poligrafia (aparat III typu)
  • CPAP- kwalifikacja
  • CPAP i aparaty do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej odczyt i zmiana nastaw wybranych modeli urządzeń
  • USG płuc i jam opłucnowych