CeLDiR Centrum Leczenia Dziecka i Rodziny

Adres:

"Celdir" ul. Panewnicka 272B/2, 40-773 Katowice

dr n. med. Katarzyna Kwiecień-Furmańczuk

specjalista nefrolog

dr n. med. Katarzyna Kwiecień-Furmańczuk w 2013 roku ukończyła Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W 2014 roku rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne z zakresu nefrologii w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego SUM w Katowicach, które ukończyła w 2021 roku. Od 2018 roku dodatkowo zatrudniona w Śląskim Uniwersytecie Medycznym na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego. W dniu 02.09.2020 r. na podstawie obrony rozprawy doktorskiej pt. „Badania nad zależnością pomiędzy gęstością i objętością kłębuszków nerkowych oraz gęstością kapilar w śródmiąższu a czynnością wydalniczą nerki przeszczepionej” uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych. Autorka i współautorka wielu publikacji oraz doniesień zjazdowych na konferencjach krajowych i zagranicznych. W swojej pracy zawodowej zajmuje się szeroko pojętą diagnostyką i leczeniem chorób nerek jak również nadciśnienia tętniczego.