CeLDiR Centrum Leczenia Dziecka i Rodziny

Adres:

"Celdir" ul. Panewnicka 272B/2, 40-773 Katowice

Dr n. med. Małgorzata Sadowska

Poradnia Neurologii Dziecięcej
pediatra
specjalista neurologii dziecięcej

Pani doktor Małgorzata Sadowska jest pediatrą, specjalistą w zakresie neurologii dziecięcej z 20-letnim doświadczeniem klinicznym, zarówno w warunkach szpitalnych, jak i ambulatoryjnych.

Na co dzień pracuje w Oddziale Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach na stanowisku starszego asystenta.

Od wielu lat zajmuje się również interpretacją badań elektroencefalograficznych (EEG, video-EEG) u dzieci. Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej w zakresie wykonywania i interpretacji badań EEG wieku rozwojowego.

Aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych dotyczących problemów neurologicznych pacjentów pediatrycznych.

W marcu 2019 roku obroniła rozprawę doktorską pod tytułem: „Analiza czynników ryzyka i przebiegu padaczki u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”.

W gabinecie oraz w pracy klinicznej zajmuję się diagnostyką i leczeniem schorzeń układu nerwowego u niemowląt, dzieci i młodzieży do ukończenia 18-ego roku życia.