CeLDiR Centrum Leczenia Dziecka i Rodziny

Adres:

"Celdir" ul. Panewnicka 272B/2, 40-773 Katowice

Dr hab.n.med. Tomasz Koszutski

Poradnia Chirurgii i Urologii Dziecięcej
specjalista urologii dziecięcej

Dr hab.n.med. Tomasz Koszutski prof. Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej. Dyplom lekarza otrzymał w 1984 roku, w 1992 roku zdał egzamin z zakresu chirurgii dziecięcej, w 2002 roku otrzymał certyfikat Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej - Certficate of Completion of Specialist Traning in Paediatric Surgery, a w 2005 uzyskał specjalizację z urologii dziecięcej. W 2006 nadano mu tytuł Fellow of the European Academy of Paediatric Urology (FEAPU). W latach 2004 -2014 pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego, a w latach 2014-2019 funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie urologii dziecięcej. Odbył liczne staże i kursy krajowe i zagraniczne, między innymi: staże w USA - Nowy York i Richmond, kursy w Niemczech, Francji, Włoszech, Austrii i Belgii.

W 1985 roku rozpoczął pracę w Klinice Chirurgii Dziecięcej w Bytomiu, od 2000 roku w Klinice Chirurgii Dziecięcej w Katowicach. W 1995 roku obronił rozprawę doktorską, a w 2013 uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. Od 2015 roku pełni funkcję kierownika Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Urologii Dziecięcej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Zespół Klinik Chirurgii Dziecięcej i Urologii Dziecięcej przeprowadza operacje wad wrodzonych począwszy od życia płodowego - operacje wewnątrzmaciczne, poprzez pełen zakres leczenia chirurgicznego wad wrodzonych u noworodków i dzieci starszych aż po operację bariatryczne u nastolatków z otyłością olbrzymią.

Od 2019 jest zatrudniony na stanowisku profesora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Główne zainteresowania zawodowe to wady wrodzone układu moczowego, operacje naprawcze i rekonstrukcyjne dróg moczowych. Zaburzenia czynnościowe dolnych dróg moczowych - nietrzymanie moczu neurogenne i nieneurogenne. Wady wrodzone układu pokarmowego. Operacje chirurgii onkologicznej u dzieci.

Dorobek naukowy to:  88 prac pełnotekstowych w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych, 8 rozdziałów w podręcznikach medycznych, liczne prezentacje na kongresach naukowych.