CeLDiR Centrum Leczenia Dziecka i Rodziny

Adres:

"Celdir" ul. Panewnicka 272B/2, 40-773 Katowice

Poradnia Torakochirurgiczna

Zakres usług Poradni Chirurgii Klatki Piersiowej:
wykonujemy konsultację w przypadkach:
  • nieprawidłowego obrazu RTG lub TK klatki piersiowej
  • guzów płuc, opłucnej, śródpiersia, ściany klatki piersiowej (diagnostyka, kwalifikacja do leczenia operacyjnego)
  • nowotworu złośliwego płuca (kwalifikacja do leczenia radykalnego lub paliatywnego)
  • samoistnej odmy opłucnowej
  • chorób śródmiąższowych płuc / zmian rozsianych w płucach
  • płynu w jamie opłucnej (diagnostyka, leczenie)
  • przerzutów do płuc
  • powiększonych węzłów chłonnych śródpiersia (diagnostyka)
  • przepukliny przeponowej
Na konsultację należy wziąć ze sobą płytkę CD z TK lub RTG klatki piersiowej.